http://www.przedszkole_rogow.ecom.net.pl/
Przedszkole rogow


UWAGA RODZICE!!!

RODZICE LUB OPIEKUNOWI PRAWNI  DZIECKA UCZĘSZCZAJĄCEGO DO NASZEGO PRZEDSZKOLA ZOBOWIĄZANI SĄ DO UISZCZANIA W TERMINIE OKREŚLONYCH W UMOWIE ZOBOWIĄZAŃ FINANSOWYCH.

ZGODNIE Z UCHWAŁĄ RADY GMINY W ROGOWIE Z DNIA 30 CZERWCA 2011R.  OD 01.09.2011R. OPŁATA ZA KAŻDĄ ROZPOCZĘTĄ GODZINĘ KORZYSTANIA ZE ŚWIADCZEŃ PRZEDSZKOLA  WYNOSI - 1,50 ZŁ   OPŁATA DOTYCZY LICZBY GODZIN POBYTU DZIECKA W PRZEDSZKOLU  W CZASIE WYKRACZAJĄCYM POZA  REALIZACJĘ  BEZPŁATNEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ .

BEZPŁATNA  PODSTAWA PROGRAMOWA REALIZOWANA JEST W NASZYM PRZEDSZKOLU W GODZINACH : 8:00- 13:00.

GODZINY OD 7:00-8:00  I OD 13:00 DO 17:00 SĄ PŁATNE .